Category: Ordenanzas non fiscais

Home / Ordenanzas non fiscais
Arquivo

Animais

Ordenanza reguladora da tenza, defensa e protección dos animais de compañía e potencialmente perigosos do Concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 79 de 27-04-2016

Arquivo

Atención ao cidadán

Regulamento de constitución e funcionamento do Consello Municipal da Muller. Publicación definitiva BOP Nº 261 de 14-11-2006  

Arquivo

Axuda a domicilio

Regulamento municipal do servizo de axuda no fogar do Concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 35 de 20-02-2014

Arquivo

Circulación e uso de vías

Ordenanza Xeral Municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial do Concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 165 de 30-08-2010

Arquivo

Actividades

Ordenanza municipal de actividades. Publicación definitiva BOP Nº 75 de 20-04-2012