Información actuacións Aforro Enerxético nos Alumeados Públicos do Concello de Pontedeume (IDAE 2019 e IDAE 2020)

Home / Información actuacións Aforro Enerxético nos Alumeados Públicos do Concello de Pontedeume (IDAE 2019 e IDAE 2020)

Expediente: 2020/C005/000001.- ACTUACIÓNS DE AFORRO ENERXÉTICO NOS ALUMEADOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE PONTEDEUME (IDAE 2019).

Proxecto cofinanciado polo IDAE no contexto do Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades localis que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER de Crecemento Sostible 2014-2020 (B.O.E. nº 144, de 17 de xuño de 2017), modificado polo Real Decreto 1516/2018, do 28 de decembro (B.O.E. nº 314, de 29 de decembro de 2018) e o Real Decreto 316/2019, de 26 de abril (B.O.E. nº 130, de 30 de abril de 2019).

Expediente FEDER-EELL-2019-003559:
Inversión total= Coste elixible Resolución: 716.962,51 €
Importe da axuda= Axuda concedida en Resolución: 573.570,00 €

Ligazón á Plataforma de Contratación do Estado
Ligazón aos Fondos Feder

Expediente: 2021/C005/000001.- ACTUACIÓNS DE AFORRO ENERXÉTICO NOS ALUMEADOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE PONTEDEUME FASE II (IDAE 2020).

Proxecto cofinanciado polo IDAE no contexto do Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula la concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa Operativo FEDER de Crecemento Sostible 2014-2020 (BOE nº 144 de, de 17 de junio de 2017), modificado polo Real Decreto 1516/2018, de 28 de decembro (B.O.E. nº 314, de 29 de decembro de 2018) e o Real Decreto 316/2019, de 26 de abril (B.O.E. nº 130, de 30 de abril de 2019) e o Real Decreto 1185/2020, de 29 de decembro (B.O.E. nº 340, de 30 de decembro de 2020).

Expediente FEDER-EELL-2020-004429:
Inversión total= Coste elegible Resolución: 232.105,00 €
Importe da axuda= Axuda concedida en Resolución: 185.684,00 €

Ligazón á Plataforma de Contratación del Estado
Ligazón aos Fondos Feder