Solicitudes

Home / O teu Concello / Solicitudes

Solicitudes de servizos e actividades

Concello de Pontedeume

Nesta páxina atópanse en formato dixital os formularios, solicitudes e instancias do Concello de Pontedeume agrupadas por seccións.
Unha vez cubertos correctamente estes documentos poderán presentarse directamente a través da sede electrónica ou ben presentalos de maneira presencial no Rexistro Xeral se non se trata dun suxeito obrigado.

Tamén se pode acceder aos trámites e procedementos directamente na sede electrónica nesta ligazón: https://sede.pontedeume.gal/opencms/gl/procedimientosytramites/index.html

Traballamos intensamente para que o Concello estea a súa disposición as 24 horas do día.