Category: Ordenanzas non fiscais

Home / Ordenanzas non fiscais
Arquivo

Teletraballo

Regulamento da prestación de servizos na modalidade de teletraballo no Concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 209 de 03-11-2021

Arquivo

Punto limpo

Regulamento de funcionamento do punto limpo. Publicación definitiva BOP Nº 104 de 04-06-2021

Arquivo

Biomasa

Ordenanza municipal reguladora da xestión da biomasa e distancias das plantacións. Publicación definitiva BOP Nº 170 de 07-09-2021

  • 1
  • 2
  • 6