Política de protección de datos

Home / Política de protección de datos

De acordo coa normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, procedemos a informarlle do tratamento de datos persoais que realizamos dos nosos usuarios na presente páxina web.

1.- Responsable de tratamento dos datos

CONCELLO DE PONTEDEUME
RÚA REAL, Nº 13 – 15600 PONTEDEUME (A CORUÑA)
correo@pontedeume.gal.

2. DPO

O delegado de Protección de Datos de CONCELLO DE PONTEDEUME é Servicios de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, SL co que poderá contactar en correo@pontedeume.gal.

3. Finalidade do tratamento, lexitimación e prazo de conservación

CONCELLO DE PONTEDEUME poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

SERVIZO DE ATENCIÓN Ó USUARIO A TRAVÉS DEL FORMULARIO DE CONTACTO E/OU ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS

 • Finalidade de tratamento: trataremos os datos estritamente necesarios para xestionar a súa petición.
 • Lexitimación: existe un interese lexítimo por ambas partes para a resolución de solicitudes ou consultas. En caso de reclamacións ou queixas relacionadas cos servizos públicos prestados polo Concello, a lexitimación é o cumprimento de obrigacións legais pola nosa banda.
 • Prazo de conservación: o tempo necesario para dar resposta á súa solicitude e en calquera caso, ata que transcorra o prazo de prescrición de posibles accións de responsabilidade derivadas do tratamento.

4. Destinatarios de cesións

Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo para dar cumprimento a unha obrigación legal.

5. Política de cookies

Para revisar o tratamento de datos relativo ás cookies, pode consultar a nosa política de cookies, dispoñible nesta mesma páxina web.

Poderá configurar as súas preferencias respecto ao uso de cookies no propio aviso de configuración de cookies.

6. Dereitos

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos:

 • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
 • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
 • Dereito á portabilidad dos datos.
 • Dereito á retirada do seu consentimento. Pode enviar a súa solicitude a través da conta de correo electrónico: correo@pontedeume.gal

Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través das seguintes vías:

 • Sede electrónica: www.aepd.es
 • Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid
 • Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17

7. Medidas de seguridade

CONCELLO DE PONTEDEUME ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provintes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.