Category: Ordenanzas non fiscais

Home / Ordenanzas non fiscais
Arquivo

Subvencións

Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 142 de 21-06-2008

Arquivo

Tarxetas de estacionamento

Ordenanza reguladora da expedición de tarxetas de estacionamento e accesibilidade para persoas con minusvalía. Publicación definitiva BOP Nº 292 de 21-12-2002

Arquivo

Venda ambulante

Ordenanza municipal de venda ambulante ou non sedentaria do Concello de Pontedeume. Última modificación en vigor BOP Nº 133 do 03-08-2015

  • 1
  • 5
  • 6