Corporación

Home / O teu Concello / Corporación

Estrutura de Goberno

Grupo Municipal do PSdG-PSOE

D. Bernardo Fernández Piñeiro

Bernardo Fernández Piñeiro, nado en Pontedeume en 1981.
É alcalde de Pontedeume tras acadar a maioría absoluta nas eleccións municipais de 2015.
Ademais é o portavoz do Grupo Provincial Socialista na Deputación da Coruña e Secretario Xeral do PSdeG-PSOE na mesma provincia.

Grupo Municipal do PP

Grupo Municipal do BNG

Comisións informativas

Presidente:

D. Bernardo Fernández Piñeiro (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)

Concelleiros e Concelleiras:

D. José Simoes Couceiro (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)

Dna. Alejandra Bellón Tenreiro (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)

Dna. Manuela García Fachal (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)

D. Daniel Ríos Fernández (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)

D. Luís Ángel Díaz González (Grupo Municipal do PP)

Dna. Rocío Souto Torre (Grupo Municipal do BNG)

Presidente:

D. Bernardo Fernández Piñeiro (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)

Concelleiros e concelleiras:

D. José Simoes Couceiro. (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)

Dna. Alejandra Bellón Tenreiro (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)

Dna. Manuela García Fachal (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)

D. Daniel Ríos Fernández. (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)

D. Santiago José Rodríguez Piñeiro (Grupo Municipal do PP)

Dna. Rocío Souto Torre (Grupo Municipal do BNG)

Presidenta:

D. Bernardo Fernández Piñeiro (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)

Concelleiros e Concelleiras:

D. José Simoes Couceiro (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)

Dna. Alejandra Bellón Tenreiro (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)

Dna. Manuela García Fachal (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)

D. Daniel Ríos Fernández (Grupo Municipal do PSdG-PSOE)

D. Luís Ángel Díaz González (Grupo Municipal do PP)

Dna. Rocío Souto Torre (Grupo Municipal do BNG)

Nomeamento de representantes da Corporación Municipal en órganos colexiados competencia do Pleno

Representante no Consello Escolar do IES Breamo:

Dna. Alejandra Bellón Tenreiro

Representante no Consello Escolar do IES Fraga do Eume:

Dna. Alejandra Bellón Tenreiro

Representante no Consello Escolar do Colexio Público de Andrade:

Dna. Alejandra Bellón Tenreiro

Representante no Consello Escolar do Colexio Público Couceiro Freijomil:

Dna. Alejandra Bellón Tenreiro

Representante na Comisión de Participación Cidadá da Área Sanitaria de Ferrol:

Dna. Raquel Caruncho Corral

Representante no Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar:

D. Bernardo Fernández Piñeiro

Representante na Xunta Reitora do Parque Natural Fragas do Eume:

D. Bernardo Fernández Piñeiro

Representante no Grupo de Acción Local de Pesca “Golfo Ártabro Norte”:

Dna. Ángela Piñeiro Carrera

Representante na Asociación Seitura22

Dna. Yolanda Vázquez Busto

Representante na Asociación de Concellos do Camiño Inglés:

Dna. Yolanda Vázquez Busto

Representante no Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade:

D. Bernardo Fernández Piñeiro

Organigrama político

PSOE

Grupo Municipal do PSdG-PSOE

D. Bernardo Fernández Piñeiro

D. José Simoes Couceiro

Dna. Raquel Caruncho Corral

Dna. Yolanda Vázquez Busto

Dna. Ángela Piñeiro Carrera

D. Daniel Ríos Fernández

D. Joshua Dopico López

Dna.Manuela García Fachal

Dna. Alejandra Bellón Tenreiro

PP

Grupo Municipal do PP

D. Santiago José Rodríguez Piñeiro

D. Luís Ángel Díaz González

BNGA

Grupo Municipal do BNG

D. Luis Pena Mosquera

Dna. Rocío Souto Torre