Resolución pola que se aproba a concesión da subvención do Programa de Finaciamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2023 (FOPPS 2023)

Novas Documento

Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais do ano 2023.
O Concello de Pontedeume concédeselle financiamento por un importe de 167.322 € para os seguintes módulos:
*Persoal técnico de grao A1.
*Persoal técnico de grao A2.
*Persoal Administrativo.
*Servizo de axuda no fogar libre concurrencia.