Categoría: Administración

Home / Administración
Novas Documento
Entrada

Resolución pola que se aproba a concesión da subvención do Programa de Finaciamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2023 (FOPPS 2023)

Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais do ano 2023. O Concello de Pontedeume concédeselle financiamento por un importe de 167.322 € para os seguintes módulos: *Persoal técnico de grao A1. *Persoal técnico de grao A2. *Persoal Administrativo. *Servizo de axuda no fogar libre concurrencia.