Normativa_old

Home / O teu Concello / Normativa_old

Ordenanzas e regulamentos

Concello de Pontedeume
No downloads found!
  No downloads found!
   No downloads found!
    Icon
    Regulamento de acollementos civís
    Icon
    Teletraballo

    Regulamento da prestación de servizos na modalidade de teletraballo no Concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 209 de 03-11-2021

    Icon
    Punto limpo

    Regulamento de funcionamento do punto limpo. Publicación definitiva BOP Nº 104 de 04-06-2021

    Icon
    Biomasa

    Ordenanza municipal reguladora da xestión da biomasa e distancias das plantacións. Publicación definitiva BOP Nº 170 de 07-09-2021

    Icon
    Administración e rexistro electrónicos

    Ordenanza reguladora da administración electrónica municipal do Concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 75 de 20-04-2012

    No downloads found!