Normativa_old

Home / O teu Concello / Normativa_old

Ordenanzas e regulamentos

Concello de Pontedeume
No downloads found!
  No downloads found!
   No downloads found!
    Icon
    Consello escolar

    Regulamento de funcionamento do Consello Escolar Municipal de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 13 de 17-01-2004

    Icon
    Emerxencia social

    Ordenanza reguladora da prestación municipal de axudas para situacións de emerxencia social do Concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 187 de 14-08-2008

    Icon
    Escolas infantís e garderías- Servizo madrugadores

    Regulamento do servizo madrugadores do Concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 233 de 12-12-2016

    Icon
    Escolas infantís e garderías - Regulamento de funcionamento

    Regulamento de Funcionamento e Réxime Interior da Escola Infantil Municipal de Pontedeume Publicación definitiva BOP Nº 157 de 14-07-2009

    Icon
    Honras distincións e nomeamentos

    Regulamento de Honras e Distincións do concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 74 de 31-03-2003

    No downloads found!