Normativa_old

Home / O teu Concello / Normativa_old

Ordenanzas e regulamentos

Concello de Pontedeume
    Icon
    Consello escolar

    Regulamento de funcionamento do Consello Escolar Municipal de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 13 de 17-01-2004

    Icon
    Emerxencia social

    Ordenanza reguladora da prestación municipal de axudas para situacións de emerxencia social do Concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 187 de 14-08-2008

    Icon
    Escolas infantís e garderías- Servizo madrugadores

    Regulamento do servizo madrugadores do Concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 233 de 12-12-2016

    Icon
    Escolas infantís e garderías - Regulamento de funcionamento

    Regulamento de Funcionamento e Réxime Interior da Escola Infantil Municipal de Pontedeume Publicación definitiva BOP Nº 157 de 14-07-2009

    Icon
    Honras distincións e nomeamentos

    Regulamento de Honras e Distincións do concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 74 de 31-03-2003