Normativa_old

Home / O teu Concello / Normativa_old

Ordenanzas e regulamentos

Concello de Pontedeume
No downloads found!
  No downloads found!
   No downloads found!
    Icon
    Animais

    Ordenanza reguladora da tenza, defensa e protección dos animais de compañía e potencialmente perigosos do Concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 79 de 27-04-2016

    Icon
    Atención ao cidadán

    Regulamento de constitución e funcionamento do Consello Municipal da Muller. Publicación definitiva BOP Nº 261 de 14-11-2006

     

    Icon
    Axuda a domicilio

    Regulamento municipal do servizo de axuda no fogar do Concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 35 de 20-02-2014

    Icon
    Circulación e uso de vías

    Ordenanza Xeral Municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial do Concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 165 de 30-08-2010

    Icon
    Actividades

    Ordenanza municipal de actividades. Publicación definitiva BOP Nº 75 de 20-04-2012

    No downloads found!