Categoría: Emprego público municipal

Home / Emprego público municipal
form_sugerencias
Entrada

Bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de Técnico de Xestión do Concello de Pontedeume adscrita á área de Administración Xeral e Réxime Interno.

Bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de Técnico de Xestión do Concello de Pontedeume adscrita á área de Administración Xeral e Réxime Interno. Funcionario/a de carreira na escala Administración Xeral, subescala de Xestión, Grupo A2, Nivel 24, polo sistema de oposición.