Categoría: Emprego público municipal

Home / Emprego público municipal
form_sugerencias
Entrada

Bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de Técnico Superior en Administración Local do Concello de Pontedeume adscrita á Área de Administración Xeral e Réxime Interno.

Bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de Técnico Superior en Administración Local do Concello de Pontedeume adscrita á Área de Administración Xeral e Réxime Interno. Funcionario/a de carreira de Escala Administración Xeral (Tec.), Grupo A1, Nivel 24, polo sistema de oposición.