Bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de Técnico de Xestión do Concello de Pontedeume adscrita á área de Administración Xeral e Réxime Interno.

form_sugerencias

Bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de Técnico de Xestión do Concello de Pontedeume adscrita á área de Administración Xeral e Réxime Interno.
Funcionario/a de carreira na escala Administración Xeral, subescala de Xestión, Grupo A2, Nivel 24, polo sistema de oposición.