Author: Administrador

Home / Administrador
Novas Documento
Entrada

Resolución pola que se aproba a concesión da subvención do Programa de Finaciamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais 2024 (FOPPS 2024)

Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais do ano 2024. O Concello de Pontedeume concédeselle financiamento por un importe de 167.322 € para os seguintes módulos: *Persoal técnico de grao A1. *Persoal técnico de grao A2. *Persoal Administrativo. *Servizo de axuda no fogar libre concurrencia.

Project

Servizo de información e asesoramento xurídico dirixido á muller

O Servizo de Información e Asesoramento Xurídico dirixido á muller nace no Concello de Pontedeume como unha das ferramentas máis axeitadas coas que esta administración tenta favorecer o establecemento de políticas e medidas efectivas para que a Igualdade de Oportunidades sexa real. Este servizo estará adscrito ao Programa de intervención social na área da Igualdade depende da Concellería de Servizos Sociais.