SEGUNDA QUENDA CURSOS FORMACIÓN

SEGUNDA QUENDA CURSOS FORMACIÓN

Móbil intelixente para persoas adultas:

Obxectivos:

Nesta formación aprenderanse conceptos básicos e tarefas útiles para o noso día a día: xestionar a axenda de contactos, facer notas e recordatorios, empregar WhatsApp e comunicarse nos grupos e redes sociais, xestionar a nosa privacidade e seguridade, trucos coa cámara, webs da administración…

Impresión 3D:
Obxectivos:

A creación de obxectos 3D físicos pode ser moi interesante para multitude de proxectos e necesidades. Nesta formación coñeceremos os fundamentos da impresión 3D, traballaremos con diferentes ferramentas e faranse prácticas de impresión e veremos solucións aos problemas máis habituais.

Lingua de signos:
Obxectivos:
Promover a Lingua de Signos, a Cultura Xorda e accesibilidade plena.

Adquirir un nivel básico de comunicación en Lingua de Signos, xerando a inquedanza no coñecemento e aprendizaxe da LSE.

Móvil intelixente

lingua de signosI

mpresión 3D