Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa de financiamento dos Servizos Comunitarios Municipais do 2022 (FOPPSS/2022)

Novas Documento

Programa de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais do ano 2022.
O Concello de Pontedeume concédeselle financiamento por un importe de 167.322 € para os seguintes módulos:
*Persoal técnico de grao A1.
*Persoal técnico de grao A2.
*Persoal Administrativo.
*Servizo de axuda no fogar libre concurrencia.