D. José Simoes Couceiro

Home / D. José Simoes Couceiro

D. José Simoes Couceiro

1º Tenente de Alcalde - Concelleiro de Persoal e Réxime Interior
D. José Simoes Couceiro