D. Daniel Ríos Fernández

Home / D. Daniel Ríos Fernández

D. Daniel Ríos Fernández

2º Tenente de Alcalde - Concelleiro de Vías, Obras, Industria, Economía, Facenda e Especial de Contas