Category: Prezos públicos

Home / Prezos públicos
Arquivo

Actividades educativas, culturais e deportivas

Ordenanza fiscal nº 25, reguladora do prezo público pola participación en talleres culturais, escolas e actividades deportivas. Última modificación en vigor BOP Nº 103 de 01-06-2018

Arquivo

Actividades promocionais

Ordenanza reguladora do prezo público polo servizo de venda do libro Os Bolechas veñen ás Festas das Peras de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 160 de 24-08-2016

Arquivo

Axuda no fogar

Ordenanza nº 37, reguladora do prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar do Concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 35 de 20-02-2014

Arquivo

Campamentos

Ordenanza reguladora do prezo público pola participación no campamento urbano de verán. Publicación definitiva BOP Nº 103 de 02-06-2017

Arquivo

Escolas deportivas e culturais

Ordenanza reguladora do prezo público pola participación en actividades deportivas de verán (Escolas deportivas de verán). Publicación definitiva BOP Nº 103 de 02-06-2017

  • 1
  • 2