Convocatoria pública para a concesión de axudas para a execución de procesos singulares promovidos por terceiras entidades orientadas á modernización comercial do programa de apoio á competitividade do comercio retallista 2020

Convocatoria pública para a concesión de axudas para a execución de procesos singulares promovidos por terceiras entidades orientadas á modernización comercial do programa de apoio á competitividade do comercio retallista 2020