Citación para comparecencia en expediente expropiación forzosa

Citación para comparecencia en expediente expropiación forzosa

Pago do importe relativo a determinación do xustiprezo e xuros de demora polo Xurado de Expropiación de Galicia, expediente de expropiación forzosa das parcelas 6969313NJ6066N0001ID e ídem 12 para proxecto de mellora no saneamento en Cabanas-Pontedeume, I fase.