Bases Reguladoras que rexerán a selección do persoal directivo, docente e administrativo do proxecto de Obradoiro Dual de Emprego denominado “ÁrtabroEmprende III”, promovido polos Concellos de Miño, Paderne, Pontedeume, Monfero e Cabanas e listado de aspirantes admitidos.

Bases Reguladoras que rexerán a selección do persoal directivo, docente e administrativo do proxecto de Obradoiro Dual de Emprego denominado “ÁrtabroEmprende III”, promovido polos Concellos de Miño, Paderne, Pontedeume, Monfero e Cabanas e listado de aspirantes admitidos.