Author: Concello de Pontedeume (Concello de Pontedeume )

Home / Concello de Pontedeume
form_sugerencias
Entrada

Bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de Técnico Superior en Administración Local do Concello de Pontedeume adscrita á Área de Administración Xeral e Réxime Interno.

Bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de Técnico Superior en Administración Local do Concello de Pontedeume adscrita á Área de Administración Xeral e Réxime Interno. Funcionario/a de carreira de Escala Administración Xeral (Tec.), Grupo A1, Nivel 24, polo sistema de oposición.  

form_sugerencias
Entrada

Bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de Técnico de Xestión do Concello de Pontedeume adscrita á área de Administración Xeral e Réxime Interno.

Bases reguladoras para a cobertura en propiedade dunha praza de Técnico de Xestión do Concello de Pontedeume adscrita á área de Administración Xeral e Réxime Interno. Funcionario/a de carreira na escala Administración Xeral, subescala de Xestión, Grupo A2, Nivel 24, polo sistema de oposición.

  • 1
  • 2