Publicación do Plan Municipal do Concello de Pontedeume para a implementación dos Obxectivos de Desevolvemento Sostible 2021-2024

Publicación do Plan Municipal do Concello de Pontedeume para a implementación dos Obxectivos de Desevolvemento Sostible 2021-2024

O pleno da corporación municipal en sesión celebrada o día 31 de marzo de 2022 aprobou o Plan de Implementación dos Obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS) que está dispoñible no seguinte enlace: