Plan Xeral

Home / O teu Concello / Plan Xeral

Novo Plan Xeral PXOM

Plan Xeral de Ordenacion Municipal Concello de Pontedeume

Con data de publicación no DOGA de 8 de setembro de 2016 publicouse a Orde de 27 de maio de 2016 de aprobación definitiva do PXMO de Pontedeume.

Con data de publicación no DOGA de 23 de setembro de 2016 publicouse a corrección da Orde de 27 de maio de 2016 de aprobación definitiva do PXMO de Pontedeume.

Con data de publicación no BOP o 6 de outubro de 2016 publicouse a  normativa urbanistica.

Planos: Constituído por planos de información, servizos e ordenación.

Memorias

   

  Información

  Normativa urbanística refundida (Publicación en el BOP)

  Planos de información

  Planos de ordenación

  Planos de servizos