Category: Solicitudes Feiron Normativa

Home / Solicitudes Feiron Normativa
Arquivo

Venda ambulante

Ordenanza municipal de venda ambulante ou non sedentaria do Concello de Pontedeume. Última modificación en vigor BOP Nº 133 do 03-08-2015