Category: Solicitudes Animais Normativa

Home / Solicitudes Animais Normativa
Arquivo

Animais

Ordenanza reguladora da tenza, defensa e protección dos animais de compañía e potencialmente perigosos do Concello de Pontedeume. Publicación definitiva BOP Nº 79 de 27-04-2016