Bonos Activa Comercio

Bonos Activa Comercio

O sistema dos Bonos Activa Comercio funciona a través dunha aplicación móbil e o importe de cada bono irase consumindo en función do valor da compra.

Cada cliente disporá como máximo dun bono desconto por un importe de ata 30€, que poderá descontar en función do crédito dispoñible nos distintos establecementos comerciais adheridos e que estarán identificados co distintivo da campaña.

Máis información no eguinte enlace:

https://www.bonosactivacomercio.gal/es/client