Bases selectivas para a elaboración dunha listaxe de persoal funcionario/a interino/a para a cobertura de prazas de auxiliar administrativo/a (Subgrupo C2)

form_sugerencias