Bases reguladoras para a selección do alumnado traballador do proxecto de Obradoiro Dual de Emprego denominado “Artabroemprende III” promovido polos Concellos de Miño, Paderne, Pontedeume, Monfero e Cabanas e listado de aspirantes admitidos

Bases reguladoras para a selección do alumnado traballador do proxecto de Obradoiro Dual de Emprego denominado “Artabroemprende III” promovido polos Concellos de Miño, Paderne, Pontedeume, Monfero e Cabanas e listado de aspirantes admitidos