Bases reguladoras PEL-concellos 2023. Financiado pola Deputación da Coruña

form_sugerencias

Bases de selección para a contratación de catro peóns/especialistas, persoal laboral temporal. Programa integración laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia, PEL-concellos 2023.Financiado pola Deputación Provincial