Resolución definitiva das axudas ás familias para adquisición de material escolar Curso 2022 – 2023

Resolución definitiva das axudas ás familias para adquisición de material escolar Curso 2022 – 2023