Apertura do prazo de colaboracións económicas para XIII Feirón Medieval dos Andrade

Apertura do prazo de colaboracións económicas para XIII Feirón Medieval dos Andrade
Habilitamos un formulario de doazóns para que o comercio e a hostalería poidan colaborar co XIII Feirón Medieval dos Andrade.
A doazón dará opción á publicación do nome do establecemento como colaborador nun faldón da prensa escrita. O tamaño da publicidade será proporcional á cantidade doada.
Comercio: 30-40-50 €
Hostalería: 150-250-300€
O límite máximo para saír na prensa escrita será o martes 27 de xuño. A partir desa data e ata o domingo venres 30 seguirán a recollerse doazóns pero xa non poderán saír publicitadas por organización dos medios .
Gracias por colaborar co XIII Feirón Medieval dos Andrade.