ABERTO O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA 4 LIÑAS DO PEL, PUBLICADO NO BOP DO 20 DE XANEIRO

sede electronica

Bases reguladoras dos programas PEL- PMES:  PEL Emprende Investimento, PEMES-Mantemento e PEL Autónomos.

 

Bases reguladoras do programa de Axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2024/01/15/2024_0000000236.html

 

Bases reguladoras do programa de Axudas destinadas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial a través do apoio ao investimento en bens inventariables:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2024/01/15/2024_0000000238.html

 

Bases reguladoras do programa de Axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2024/01/15/2024_0000000239.html

 

Bases reguladoras das Axudas de apoio ao emprendemento a través do financiamento das cotas sociais de persoas autónomas:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2024/01/15/2024_0000000243.html