Bases das convocatorias de procesos selectivos correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal do Concello de Pontedeume incluídas na oferta de emprego público extraordinaria da Lei 20/2021

form_sugerencias