Turismo - Parques - Xardíns de Lombardero
 

Xardíns de Lombardero

Ocupan o lugar da antigua horga do Conde. A súa creacion data do ano 1911, nun principio co nome de Parque de Marqués de Figueroa. Nestas datas comenzan os traballos para a súa realización, pero por falta de cartos dita obra posponse e continúase no ano 1917 gracias a aportación privada de dúas mil pesetas.

O nome de Xardíns de Lombardero está xa consolídado no ano 1952, ainda que non hai un acordo oficial para poñerlle este nome. Na sesi´n da Corporación do 1 de xullo de 1944 faise mención os límites da rúa Betanzos co parque do Marqués de Figueroa.

 

CQpro.com