Turismo - Parques - Fragas - Información Xeral
 

Información Xeral

O Parque Natural das Fragas do Eume, cunha superficie de 9.393,4 ha., comprende un abrupto val de orixe tectónico, con frecuentes valgadas e gargantas, de cubertas arbóreas que hoxe representan un dos bosques climáticos máis extensos de Galicia. Este espacio forma parte da cunca do río Eume, podéndose defini-la gran maioría do seu terreo como de media montaña, e caracterizándose a súa paisaxe por unha forte antropización.

O espacio encóntrase localizado entre os concellos de Cabanas, A Capela, Monfero e Pontedeume, pertencentes á provincia da Coruña.

Lonxitude: 7º 58’ 52’’ Latitude: 43º 22’ 29’’


CQpro.com