Turismo - Oficina de Turismo
 


Oficina de Turismo

OFICINA DE TURISMO/TOURIST OFFICE (TORREÓN DOS ANDRADE/ANDRADE'S TOWER)

Horario/Opening hours 11:30 – 13:30 /16:30-19:30

Entroido/Carnival (8-15 Febrero/8th-15th February): 11:00-13:30/16:30-20:30

Semana Santa/Easter(22 Marzo-2 Abril/22nd March-2nd April): 11:00-13:30/16:30-20:30

Verano/Summer (15 Junio-15 Septiembre/15th June-15th September):11:00-14:00/16:30-20:30

Fóra de este horario, de Luns a Vernres ata as tres da tarde, pódese recoller información turística na pranta baixa do edificio do Concello (Rúa Real, 13).

Outside this hours, from Monday to Friday until three in the afternoon, you may pick up tourist information inside City Council building (13 Real Street, Ground Floor).

CASTELO DE ANDRADE/ANDRADE'S CASTLE

Semana Santa/Easter (22 Marzo-2 Abril/22nd March-2nd April): 11:00-13:30/16:00-20:00

Verano/Summer (15 Junio-15 Septiembre/15th June-15th September):11:00-14:00/16:30-20:30

Fóra destas datas pode concertar visitas para grupos escolares ou de investigación no email: oficinaturismo@pontedeume.gal

Outside these dates you may array a visit for school and research groups by the email: oficinaturismo@pontedeume.gal

HORARIO ALBERGUE DE PEREGRINOS/PILGRIMS' HOSTEL OPENING HOURS

Aténderase chamando a estes números/Se atenderá llamando a estos números/Pilgrim service by calling these numbers:

Luns-Venres/Lunes-Viernes/Mondays-Fridays

11:00-14:00 (Tf: 981433039/600343928)

17:00-19:00 (Tf:638099112)

Sábados/Saturdays

11:00-14:00/16:00-21:00 (Tf:638099112)

Domingos e Festivos/ Sundays and Holidays

11:00-14:00/17:00-19.30 (Tf:638099112)


Horario Buses Semana Santa Fragas do Eume 2018

Horario Buses Semana Santa Fragas do Eume 2018

BAIXAR


CQpro.com