Servicios - Protección Civil
 

Protección Civil

Telf.: 981 434 646

Estructura

A agrupación de Protección Civil do Concello de Pontedeume, estrutúrase en dúas áreas diferentes:

Corpo de Voluntarios de Protección Civil

Realiza servizos preventivos e de apoio en intervención a Policía Local, Bombeiros e Servizos Sanitarios.

Os servizos preventivos desenvólvense en acontecementos públicos de carácter cultural, social e deportivo, así como naqueles que impliquen grandes concentracións, encamiñadas a reforzar a seguridade de cada evento en toda a súa extensión.


Area de Formación

Abarca todo o campo formativo e divulgativo necesario para o correcto funcionamento do voluntariado e da fusión en materia de seguridade aos cidadáns.

CQpro.com