Servicios - Gardería
 

Gardería

Telf.: 981 430 481

A gardería municipal (Chalé Rosa) de Pontedeume dá servizo ás familias do municipio desde fai uns catro anos. Desde entón, habilítanse cada ano unhas corenta prazas para nenos de cero a tres anos residentes na vila eumesa.

Prazo de matrícula: mes de maio.

Prazo de reserva de praza para alumnos xa matriculados: mes de abril.

Nº de unidades: 3 ( 1 unidade 0-1 ano , 1 unidade 1-2 anos , 1 unidade 2-3 anos )

Horario: De 8h a 20h, ininterrumpidamente. Aberta os 12 meses do ano.

Xornadas: mañá, tarde e completa.

Servizo de comedor: menús elaborados no propio centro.

Persoal cualificado: Directora, 6 educadoras , 2 Persoal de Servizos Xerais

Proxecto Educativo baseado o o método constructivista e desenvolvido a través de:

  • Unidades didácticas
  • Centros de interese
  • Talleres ( inglés, danza, cociña, informática, música, horta escolar, piscina, ... )
  • Bits de intelixencia
  • Técnicas de estimulación temprana
  • Saídas e excursións

Xestión Indirecta: Ana Naya García, S.L. - Rede de Escolas Infantís Cativos

 

CQpro.com