Pontedeume - Poboación
 

Poboación

“O Concello de Pontedeume posúe 8.078 habitantes, dos cales 3.876 son homes e 4.202 mulleres supoñendo un 47,98% da poboación e un 52,02% respectivamente, os menores de 20 anos supoñen un 14,41% e os maiores de 70 anos un 19,68% do total da poboación”. A superficie total do municipio é de 29,26 Km2 cunha densidade de poboación de 276 habitantes por km2

A agricultura e a actividade pesqueira foron perdendo importancia, aínda que dentro desta última segue tendo puxanza o marisqueo grazas a unha máis que merecida fama das ameixas. O que segue sendo hoxe Pontedeume, aínda logo de moitos séculos, é un centro comarcal de servizos, sector que ocupa un 51% da poboación activa, fronte ao 37,9% do sector secundario. Dentro deste sector, destaca a hostelería e o turismo, que aproveita a gran riqueza histórica, etnográfica e paisaxística do noso Concello.

CQpro.com