Contacto - Emails
 

Emails Concello

Concello

Correo Xeral do Concello: Correo@pontedeume.dicoruna.es

Secretaría: secretaria@pontedeume.dicoruna.es

Facenda: intervencion@pontedeume.dicoruna.es

Urbanismo: Urbanismo@pontedeume.dicoruna.es

Formación e Emprego (Foremdes): Pontedeume@foremdes.org

Asuntos Sociais: Servizossociaispontedeume@yahoo.es

 

Servicios

Oficina de turismo de Pontedeume (Torreón) oficinaturismo@pontedeume.gal

CQpro.com