Concello - Secretaría - Trámites
 

Trámites

O teu Concello aberto as 24 horas para ti.

Un novo xeito de tramitar e ver as túas xestións no Concello, sen saír da casa ou da oficina, sen colas nin horarios, con transparencia.

O teu volante de empadroamento ao momento.

E coa seguridade dos teus datos a través do DNI electrónico.


Solicitude cambio de domicilio en los registros de conductores y vehículos de la Dirección General De Tráfico

Solicitude de Licenza de Primeira Ocupación

Solicitude de Licenza de Obra

Solicitude de Información Urbanística

Solicitude de Comunicación Previa de Obra

Solicitude de Autorización

Solicitude de Certificado de Residencia/Convivencia

Solicitude de Inscricion deRexistro Parellas de Feito

Solicitude de Instancia Xeral

Solicitude de Instancia

Solicitude de Licencia de Obras

solicitude de Ocupacion de Vía Pública

Comunicacion Previa

Declaración Responsable

Solicitud de Licencia de Actividad

Modelo de Certificado de Execución das Instalacións e Medidas Correctoras

Modelo Autoliquidacion comunicacion previa, declaracion responsable e licencia de actividade

Modelo Autoliquidacion actividade sen estabecemento concreto

Modelo Autoliquidacion AAIPara visualizar todo o contido da Páxina descargar Adobe Acrobat.
CQpro.com