Concello - Organigramas
 

Organigramas

Área de Administración Xeral e Réxime Interno

Área Económica - Financiera

Área de Urbanismo

Área de Policía

Área de Obras e Servizos Públicos

Área de Asuntos Sociais

Área de Formación, Emprego e Desenvolvemento Local

Área de Deporte

Área de Cultura e Turismo

CQpro.com