Concello - Grupos Políticos - PSOE
 

PSdeG-PSOE Partido Socialista Obrero Español de Galicia

Concelleiros:

Bernardo Fernández Piñeiro
José Simoes Couceiro
Raquel Caruncho Corral
Yolanda Vázquez Busto
Ángela Piñeiro Carrera
Daniel Ríos Fernández
Joshua Dopico López
Manuel García Fachal
Alejandra Bellón Tenreiro

CQpro.com