Concello - Grupos Políticos - PP
 

PP Partido Popular

Concelleiros:

Santiago José Rodríguez Piñeiro
Luis Ángel Díaz González

CQpro.com