Concello - Grupos Políticos - BNG
 

BNG Bloque Nacionalista Galego

Concelleiros:

Luis Pena Mosquera
Rocío Souto Torre

CQpro.com