Concello - Grupos Políticos - BNG
 


BNG Bloque Nacionalista Galego

Concelleiros:

Rocío Souto Torre
Antonio Salvadores

CQpro.com