Concello - Concellerías - Servizos, Réxime Interior, Persoal e Medio Ambiente
 

Concellería de Servizos, Réxime Interior, Persoal e Medio Ambiente

 
 
José Simoes Couceiro
Enderezo.:
Telf.:
E-mail.:


Info Xeral

Denominación

FOREMDES (Área de Formación, Emprego e Desenvolvemento)

Localización

Avda. Ricardo Sánchez, 6.
15600 Pontedeume (A Coruña)
Teléfono: 981 433 815
Fax: 981 433 848
Correo Electrónico: Pontedeume@foremdes.org

Formación e Cualificacións

Titularidade da Entidade

Denominación: Concello de Pontedeume
NIF: P-1507000-F
Responsable xurídico: Gabriel Torrente Piñeiro
Responsable do Centro e persoa de contacto: Eugenio Otero González

CQpro.com